پنجره مجازی

پنجره مجازی چیست ؟ پنجره مجازی همانند سقف آسمان مجازی ایده ای است که در راستای کاربرد عناصر آرامش بخش از نظری بصری در دکوراسیون داخلی کمک به سزایی به معماران و طراحان دکوراسیون داخلی نموده است.

پنجره مجازی چیست ؟

این پنجره با دارا بودن تنوع در اندازه ، تصاویر طبیعی و حتی فریم اصلی پنجره و همچنین ترکیب نور و تصویر ،قابلیت فراوانی در هم خوانی با رنگ غالب ( و یا سبک طراحی) دکوراسیون داخلی به سلیقه مشتری را دارد.

فریم پنجره مجازی
در انتها جهت تکمیل جلوه نهایی و طبیعی تر جلوه دادن پنجره مجازی از یک فریم پنجره ( چوبی یا فلزی ) استفاده خواهد شد.
تایل پنجره مجازی
از جنس پلکسی ، با چاپ مستقیم و یا غیر مستقیم تصاویر با کیفیت بر روی آن است که روی باکس نورپردازی قرار می گیرد.
باکس نورپردازی
این باکس محل قرار گیری المان های نورپردازی مثل LED و یا FPL است که پس آماده شدن در محل آیتم شماره 1 قرار می گیرد.
محل پنجره مجازی
که این قسمت محل قرار گیری باکس نور پردازی است که می تواند در دیوار اصلی ساختمان و یا در دیوار کاذب ایجاد گردد.