شرایط اخذ نمایندگی محصولات سقف آسمان مجازی آتیه

شرایط اعطای عاملیت فروش در شهرستانها
نمایندگان آتیه

  شرایط گرفتن نمایندگی در نمایندگان آتیه

  •  داشتن سابقه کار مرتبط با ساختمان ؛معماری و دکوراسیون داخلی ؛ تزئینات ساختمان و ...
  • دراختیار داشتن دفتر کار مناسب و یا فروشگاه مرتبط در مناطق مرغوب شهرستان مورد نظر
  • در اختیار داشتن نیروهای مجرب در زمینه بازاریابی و فروش ؛پاسخگویی به مشتریان و نصب
  • داشتن امکانات دفتری کامل شامل اینترنت پرسرعت – فکس و ...
  • ارائه طرح بازاریابی و پیش بینی دقیق حجم فروش در حوزه نمایندگی
  • خرید اولیه نمونه های کامل از محصولات شرکت برای نصب در فضای فروشگاه یا دفتر برای بازدید مشتریان

تبصره : شرکت در قبول یا رد پیشنهادات و انتخاب نماینده مختار می باشد .

دوره آزمایشی 3 ماهه برای داوطلبین تعریف می شود و گواهی نمایندگی دائم درصورت حصول رضایت شرکت از نحوه کار نماینده اعطا خواهد شد .

شرکت در اعطای عاملیت در هر منطقه به تعداد نامحدود مختار بوده و نماینده منطقه از بین عاملیتها پس از دوره آزمایشی انتخاب می گردد .

پس از اعطای گواهی نمایندگی سایر عاملیتها تحت پوشش نمایندگی منطقه ای فعالیت خواهند نمود.