سقف کشسان مدل پرینت

سقف کشسان مدل پرینت

سقف کشسان مدل پرینت

سقف کشسان مدل پرینت :  سقف کششی توانایی خلق رویا های شما را دارد فقط طرح پیشنهادی خود را ارائه دهید که با چاپ آن بر روی سقف مورد نظر به آنچه که در ذهن خود دارید دست یابید.
سقف های کشسان مدل پرینت قابلیت چاپ تصویر دلخواه را با استفاده از فن آوری چاپ داخلی طراحی شده بر روی آن اعمال می کند.
امکانات تولید شرکت با پیشرفته ترین تجهیزات مجهز شده است. ما دو پلاتر بزرگ قالب داریم که در اختیار ما قرار دارد؛ یکی مناسب برای عرض تا 3.2 متر (چاپ اکو حلال) و دیگری برای عرض 5 متر (چاپ UV). هر یک از روش های چاپ دارای ویژگی های خاص خود است. پلاتر 3.2 متری را می توان با هر طرح و نقش مورد نظر در فضا های مختلف استفاده کرد و پلاتر 5 متر، سقف های بدون درز را برای فضاهای بزرگ تولید می کند.
چاپ سقف کشسان مدل پرینت ما تنها به سفارش های فردی ساخته می شود. ما تمام درخواست های مشتری و ترجیحات زیبایی شناسی را درنظر می گیریم. قبل از ساختن محصول نهایی، ما به شدت توصیه می کنیم که یک نسخه آزمایشی رنگی کامل داشته باشید، به عنوان مثال یک نمونه اثبات رنگ کوچک که به طور کلی تصویر رنگ را ارائه می دهد. مشتریان ما می توانند دو اثبات رنگ رایگان دریافت کنند.
ما همچنین می توانیم یک سقف کشسان با لوگوی شرکت شما یا یک تصویر شخصی چاپ کنیم.

نمونه کارهای انجام شده